LEAN

LEAN

LEAN Finance

LEAN Office

LEAN is een bewezen methode die helpt om de prestaties van organisaties blijvend te verbeteren. Twee aspecten vormen de essentie van LEAN: het leveren van waarde aan de klant en het verminderen van verspilling. Het streven is om alle verliezen uit de bestaande procesketen te elimineren. Dat betekent dat de materialen en informatie direct, zonder stilstand en tussenopslag, van het voorgaande in het volgende proces stromen. Er wordt geproduceerd op het moment en in de hoeveelheid waar de klant behoefte aan heeft.

Door bedrijfsprocessen in te richten in waardestromen en te optimaliseren worden verspillingen in kaart gebracht en verlaagd. Met het inrichten op waardestromen wordt de effectiviteit verhoogd hetgeen leidt tot kortere doorlooptijden, voorraden en onderhanden werken.

Bij het zichtbaar maken van verliezen op operationeel niveau ontstaat er een duidelijke motivatie om deze te verminderen. Indien de strategische verbeterdoelen vanuit het management hier op aansluiten heb je een consistent geheel. Dit zorgt ervoor dat het operationeel management hier ook naar gaat acteren en ontstaat er de juiste basis voor een continue verbeterende organisatie. Dat leidt niet alleen tot substantiële betere financiële resultaten. Het leidt ook tot meer enthousiasme en plezier bij de medewerkers, omdat het beantwoordt aan een fundamentele behoefte van mensen aan het leveren van kwaliteit en aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan een proces.

Het resultaat: snellere doorlooptijden, hogere kwaliteit, betere klantenservice, lagere kosten, betere marges. En vooral: vergroting van de tevredenheid van klanten.

LEAN Finance

Lean technieken zijn goed toepasbaar op financiële processen. De geldstroom is immers ook een waardestroom. In een tijd waar financieringsvormen meer hybride worden is het verstandig om de operationele financieringsbehoefte te beperken door eerst te kijken naar het verlagen van het werkkapitaal en het verhogen van de Cash Conversion Cycle.

De hoogte van het werkkapitaal vormt de belangrijkste indicator van interne procesbeheersing aangezien deze afhankelijk is van diverse partijen in een onderneming zoals inkoop, productie, verkoop, finance & administration. Goed werkkapitaalbeheer vereist dan ook een integrale aanpak. Met het toepassen en invoeren van speciaal op LEAN-technieken opgezette programma’s voor de verlaging van het werkkapitaal neemt de liquiditeitsbehoefte direct af. Binnen de financiële processen zijn werkkapitaalverlagingen van meer dan 50% gerealiseerd.

LEAN Office

Over het algemeen zijn de processen bij kantooromgevingen uit het oogpunt van efficiency of specialistische kennis centraal en functioneel ingericht. Het logisch gevolg hiervan is dat deze processen per definitie niet op elkaar zijn afgestemd. Hier geldt dat efficiency prevaleert boven effectiviteit. Dit werkt contraproductief voor het creëren van klantwaarde.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de faalkosten ontstaan in de voorbereidende en ondersteunende processen. Het ondersteunende proces kan zelfs het primaire proces stilleggen. Door deze processen in te richten in waardestromen die aansluiten op het primaire proces en de verspillingen vanuit (interne) klantperspectief te elimineren neemt de effectiviteit en het rendement enorm toe. Speciaal voor de ondersteunende omgevingen is het programma LEAN Office opgezet.